به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند حسین خدیوجم - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 24 آبان‌ماه سال 1393

حسین خدیوجم، محقق، مترجم و اندیشمند معاصر ایرانی است که از وی کتاب‌های بسیار ارزشمندی در زمینه تحقیق و تصحیح و ترجمه به جای مانده است. از او به عنوان پژوهشگر آثار غزالی یاد می‌کنند.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- حسین خدیوجم، نویسنده، مترجم، محقق و غزالی پژوه معاصر است. وی در سال ۱۳۰۶ خورشیدی در شهر مشهد به دنیا آمد. توان مالی خانواده ضعیف بود و دوران نوجوانی را به سختی گذراند و در حرفه‌های مختلف کارگری کرد. با سعی و همت فراوان به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد وارد شد و لیسانس خود را دریافت کرد و از آن پس به تحقیق در کتابخانه‌ها پرداخت.
در سال ۱۳۴۱ به تهران آمد و در کتابخانه ملی مشغول به کار شد، سپس به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و با موسسه انتشارات بنیاد فرهنگ ایران همکاری می‌کرد. در سال ۱۳۴۴ موفق به اخذ دکترا از دانشگاه بیروت شد. مدتی نیز رایزن فرهنگی ایران در افغانستان بود. از استاد خدیوجم بیش از 30 جلد کتاب در زمینه تحقیق و تصحیح و ترجمه به جای مانده است. وى از محققان آثار غزالى در ایران بود و مهم‌ترین اثرش در این‌باره تصحیح و ترجمه‏ «احیاء علوم الدین غزالى» است در هشت جلد که براى آن 15 سال عمر صرف کرد.
همچنین وی کار خود را با مطبوعات از سال 1340 آغاز کرد و با نشریه‏‌هاى «سخن»، «نگین» و «راهنماى کتاب» همکارى داشت. به عربى، انگلیسى و تا حدودى فرانسوى نیز آشنا بود و به بیشتر کشورهاى اروپایى و عربى و شمال آفریقا سفر کرد. خدیوجم در سال 1365 با 59 سال سن در مشهد درگذشت و بنا به درخواست خودش در جوار مدفن امام محمد غزالی در توس به خاک سپرده شد.
«ایبنا» به مناسبت سالروز درگذشت وی (25 مهرماه) کتابشناسی از مهم‌ترین کتاب‌هایش را گردآوری کرده است.


♦ کیمیای سعادت (در دو جلد)
 
• کیمیای سعادت: ربع عبادات و ربع معاملات
محمدبن‌محمد غزالی؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 604 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 .

• کیمیای سعادت: ربع مهلکات و ربع منجیات
محمدبن‌محمد غزالی؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 746 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 .

♦ احیاء علوم‌الدین (در 4 جلد)
• احیاء علوم‌الدین: ربع عبادات
ابوحامدمحمد غزالی؛ حسین خدیوجم؛ گردآورنده:خوارزمی مویدالدین‌محمد - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 800 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 .

• احیاء علوم‌الدین: ربع عادات
محمدبن‌محمد غزالی؛ مترجم:مویدالدین‌محمد خوارزمی؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 824 صفحه - جلد 2 .

• احیاء علوم‌الدین: ربع مهلکات
محمدبن‌محمد غزالی؛ مترجم:مویدالدین‌محمد خوارزمی؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 898 صفحه - جلد 3 .

• احیاء علوم‌الدین: ربع منجیات
محمدبن‌محمد غزالی؛ مترجم:مویدالدین‌محمد خوارزمی؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1018 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 .

♦ دیگر آثار خدیوجم
• عقاید فلسفی ابوالعلائ فیلسوف معره درباره: سیاست - توده مردم - فلسفه اخلاق - فلسفه طبیعی ...

عمر فروخ؛ مترجم:حسین خدیوجم - فیروزه - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 20000 ریال.

• واژه‌نامه غزل‌های حافظ با یادداشت‌ها و حواشی مهدی اخوان ثالث
حسین خدیوجم؛ گردآورنده:نیما تجبر؛ مصحح:مهدی اخوان‌ثالث - زوار - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال

• خاطرات ظل السلطان: سفرنامه فرنگستان
مسعود میرزاظل‌السلطان؛ زیرنظر:ایرج افشار؛ مصحح:حسین خدیوجم - اساطیر - 236 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 2300 ریال

• مردی برتر از عصر خویش ابن‌سینا، نابغه جهان پزشکی
محمود نجم‌آبادی؛ حسین خدیوجم - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 303 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 16000 ریال

• احصاء‌العلوم
محمدبن‌محمد فارابی؛ مترجم:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 25000 ریال

• "انباط المیاء الخفیه" یا "استخراج آب‌های پنهانی"
محمدبن‌حسن کرجی؛ مترجم:حسین خدیوجم - قدس رضوی - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388

• ترجمه مفاتیح العلوم: نگارش یافته، بین سال‌های 367 -372 ه.ق
محمدبن‌احمد خوارزمی؛ مترجم:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 .

• مسیرطالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان
به‌اهتمام:حسین خدیوجم - آموزش انقلاب اسلامی - 558 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 .

• حقایق الاخبارناصری
محمدجعفر خورموجی؛ مترجم:حسین خدیوجم - نشر نی - 412 صفحه - چاپ 2 سال 1364 .

• آن روزها
مونس طه‌حسین؛ مترجم:حسین خدیوجم - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 11000 ریال

• جواهر القرآن
محمدبن‌محمد غزالی؛ گردآورنده:حسین خدیوجم - بنیاد علوم اسلامی - 256 صفحه - چاپ 2 سال 1360 - 220 ریال

• اسرار قرآن
محمدبن‌محمد غزالی؛ مصحح:حسین خدیوجم - بنیاد قرآن - 88 صفحه - چاپ 1 سال 1359

• آقاخان محلاتی و فرقه اسمعیلیه
تالیف محسن ساعی.؛ به کوشش حسین خدیوجم، تهران‏‫: [بی‌نا]‬‬‏‫، ۱۳۲۹.‬‬

• اخلاق نبوت
امام محمد غزالی؛ به کوشش حسین خدیوجم، [تهران]: کتاب پایا (مرکز پخش)‏‫‏، ۱۳۵۹.

• ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍ار: ح‍ق‍ای‍ق‌ الاخ‍ب‍ار ن‍اص‍ری
م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر خ‍ورم‍وج‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌، ت‍ه‍ران‌: کتابفروشی زوار‏‫‏‏، ۱۳۴۴.

• رس‍ال‍ه‌ اض‍ح‍وی‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌ اب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ع‍ل‍ق‍ی‍ات‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۶۴.‬

• ج‍ب‍ر و م‍ق‍اب‍ل‍ه
ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ خ‍وارزم‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌،‌ ت‍ه‍ران‌.

• دراس‍ات‌ ح‍ول‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍وام‍ع‌ ال‍ع‍ل‍وم‌
ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ش‍ع‍ی‍اب‍ن‌ ف‍ری‍غ‍ون‌؛ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌، ت‍ه‍ران‌.

• در زندان ابوالعلاء
طه حسین ؛ ترجمه حسین خدیو جم، تهران: کتابفروشی زوار‏‫، ۱۳ ،۲۸۸ص.

• روش‌ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌
ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌ م‍ن‍ج‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌

• روض‍ه‌ خ‍ل‍د
م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از ص‍اح‍ب‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ف‍رخ‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌، ت‍ه‍ران‌.

• گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در زن‍دان‌ اب‍وال‍ع‍لا م‍ع‍ری
طه‌ ح‍س‍ی‍ن‌؛ ترجمه ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌، ت‍ه‍ران‌: زوار‏‫‏‏، ۱۳۴۴.

• م‍ع‍ج‍م‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ال‍ب‍غ‍دادی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ک‍ارل‍وس‌ زال‍م‍ان‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌،‌ ت‍ه‍ران‌.

• میراث مشترک فرهنگی در ایران و مصر
نوشته حسین خدیوجم،‌ [ بی‌جا: بی‌نا ]‏‫، ۱۳۵۴.‮‬( تهران: کاویان‏‫(چاپخانه)‬).

• وج‍د و س‍م‍اع‌
ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ان‌ م‍وی‍دال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د خ‍وارزم‍ی‌؛ ب‍ه ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌

• ه‍م‌آه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ردم‌
تالیف اح‍م‍دب‍ن‌‌اس‍ح‍اق‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌مشاکلة الناس‌لزمانهم؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍دی‍وج‍م‌تحقیق ولیم‌ملورد،‌ ت‍ه‍ران‌:[بی‌نا]‏‫‏‏،۱۳۴۳.