به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند همایش علمی مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1393
طب علمی شاهنامه و فردوسی، با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسة فرهنگی سرای فردوسی، در نظر دارد در روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 1394،همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، همایش علمی بزرگی با عنوان " مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی"، برگزار کند. بدین وسیله از عموم استادان، صاحب­نظران و دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود با ارسال مقاله ای علمی حاوی آخرین دستاوردهای پژوهشی خود ما را در برگزاری شکوهمند این همایش یاری کنند.

مقالات برتر این همایش که با موازین علمی نوشته شده باشد در مجله علمی پژوهشی جستارهای ادبی و مقالات برگزیده در مجموعه مقالات همایش با کیفیتی در خور به چاپ خواهد رسید.

اهداف برگزاری همایش:

1- آشنایی با تحقیقات جدید در حوزة مطالعات مربوط به شاهنامه و ادبیات حماسی.

2- بزرگداشت مقام فردوسی و بررسی نقش شاهکار بزرگ او به عنوان یکی از مولفه‌های مهم وحدت ملی.

3- تشویق و ترغیب پژوهشگران به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی در حوزه شاهنامه‌پژوهی.

4- آسیب شناسی تحقیقات انجام شده درباره شاهنامه و بررسی راهکارهای افزایش سطح علمی مطالعات.

5- بررسی راهکارهای ترغیب جامعه برای استفاده موثر از شاهنامه‌ در عرصه های اجتماعی- فرهنگی.

6- گفتگو و تبادل نظر شاهنامه ‌پژوهان و دوستداران شاهنامه‌.

7- جذب و حمایت تحقیقات با تمرکز سالانة همایش در حول یکی از محور­های پژوهشی

محورهای اختصاصی همایش:

مخاطبان شاهنامه در طول تاریخ.

تأثیر شاهنامه در شکل­گیری هویت ایرانی- اسلامی.

گفتمان­شناسی شاهنامه.

شاهنامه و مخاطب ­شناسی تطبیقی شعر حماسی.

مخاطب­شناسی حماسه و جایگاه شاهنامه در تکوین مختصات شعر و نقل حماسی فارسی.

بررسی تأثیرات و تأثرات میان سطوح طبقاتی مختلف جامعه در قبال شاهنامه.

جایگاه شاهنامة فردوسی در مرام­شناسی زندگی اجتماعی ایرانیان.

خاستگاه برخی عصبیت ها و مخالفت ها با شاهنامه در طول تاریخ.

ظرفیتهای مضمونی و زبانی و عاطفی شاهنامهدرایجاد توده مخاطبان.

شاهنامه و جایگاه آن در نظام طبقاتی جامعة ایرانی؛ در دو ردة نخبة فرهنگی- اقتصادی و بدنة اجتماع.

شاهنامه و فرهنگ شفاهی ایران.

جایگاه شاهنامه در شکل­گیری مخاطب شناسی شعر حماسی فارسی.

بررسی سیر تکوین و خصوصیات شاخه­های مستقلی از هنر چون نقالی و پرده­خوانی و طومار نویسی حماسی که در تعامل فعال مخاطبان با شاهنامةفردوسی به وجود آمده است.

بررسی رابطةحماسه و مخاطب در سطح نظری و معرفی نظریات.

شناخت چگونگی بازآفرینی روایات حماسی در هنر مدرن.

‌ب‍رخ‍وان‍ی­ها و اج‍راهای‌ زن‍ده‌ و خیابانی روایات حماسی در جامعة ایرانی.

سنتهای شاهنامه­خوانی در میان اقوام مختلف مخاطبان ایرانی اثر.

ظرفیتهای شاهنامهدر خلق مخاطبان جهانی از قوّه تا فعل.

شاهنامه در موزههاو گالری­های جهان.

شاهنامه و جهانی شدن فرهنگ و نقش آن در عصر اطلاعات.

محورهای عام همایش:

شاهنامه‌پژوهی، متن شناسی، روایت شناسی و تحلیل محتوا.

شاهنامة فردوسی و فردوسی شناسی.

شاهنامة فردوسی و مطالعات بلاغی، دستوری و زیبایی شناختی.

شاهنامه‌پژوهی و ادبیات تطبیقی.

شاهنامه‌پژوهیو مطالعات اساطیری.

بررسی شاهنامة فردوسی با استفاده از نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی.

کشف و تحلیل جنبه‌های زبانی، ‌ادبی و اساطیری در شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی،سبک شناسی و نقش آن در تطور گونه های ادب فارسی.

شاهنامة فردوسی،ادبیات شفاهیو افسانه‌های کهن.

ایجاد ارتباط متقابل و تلفیقی میان شاهنامه‌ پژوهی و دانش های مختلف.

ارتباط شاهنامة فردوسی با دیگر آثار حماسی فارسی.

تأثیرات و تأثّرات متقابل میان شاهنامة فردوسی و انواع دیگر ادب فارسی.

شاهنامه‌پژوهی، آسیبها، موانع، راهکارها و شاخه های مختلف.

شاهنامة فردوسی، آثار حماسی و افسانه‌های کهن.

سنت ها، جشن ها و آیین های کهن و متون حماسی و اساطیری.

زبانهای باستانی و شاهنامة فردوسی.

شیوه‌ها و سنتهای روایت‌گری و نقّالی شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی و ادبیات نمایشی.

شاهنامة فردوسی و بازتاب های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ.

• بررسی تأثیرات شاهنامة فردوسی بر شاخه­های گوناگون هنر و فرهنگ ایرانی.

شاهنامة فردوسی و نسخه شناسی و تصحیح متون.

ایران‌شناسی و شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی، هویت فرهنگی و ادبیات حماسی.

تنوع جغرافیایی، پراکندگیهای قومی و آثار حماسی.

ادبیات حماسی و نقد ادبی.

شاهنامة فردوسی و ادبیات معاصر.

• نقش شاهنامة فردوسی در وحدت ملی ایران.

• جایگاه شاهنامة فردوسی در تبیین هویت تاریخی ملی و مذهبی ایرانیان.

• نقش شاهنامة فردوسی در رشد و بالندگی زبان فارسی.

شاهنامة فردوسی و خرده فرهنگ ها، آیینها، گویشها و ادبیات بومی و اقلیمی ایران.

شاهنامة فردوسی و زندگی اجتماعی امروز.

• جایگاه شاهنامة فردوسی در فراسوی مرزهای ایران.

تأثیرفرهنگی شاهنامه در طول تاریخ، برشاخه‌های مختلف هنر ایرانی، چون: شعر، نگارگری، موسیقی، نمایش، پیکرتراشی و داستان­ نویسی.

دبیر علمی همایش: دکتر محمد جعفر یاحقی

دبیراجرایی همایش: دکتر فرزاد قائمی

تقویم همایش:

زمان برگزاری: 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 1394.

آخرین مهلت فرستادن مقاله: 20/12/1393

نشانی دبیرخانه: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، قطب علمی فردوسی و شاهنامه.

تلفن و دورنگار: 05138796837