به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از سرایش شاهنامة فردوسی - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1394

قطب علمی شاهنامه و فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ، با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و مؤسسة فرهنگی-هنری سرای فردوسی(مردم نهاد)، در نظر دارد در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 1395، همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، همایشی با عنوان "شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از سرایش شاهنامة فردوسی"، با حضور دانشمندان، شاهنامه ­پژوهان، دانشجویان و دوستداران شاهنامه و فردوسی، برگزار کند.

بدین وسیله از استادان، عموم صاحب­نظران و دانشجویان مقاطع دکتری دعوت می شود تا با ارسال مقاله‌های علمی و ارائة نتایج فعالیتهای پژوهشی خود همایش را یاری کنند. مقالات برتر این همایش که امتیازهای لازم را کسب کرده باشند، پس از داوری در مجلة علمی- پژوهشی جستارهای ادبی و مقالات برگزیده در مجموعه مقالات همایش، همزمان با برگزاری مراسم، چاپ خواهد شد.

اهداف برگزاری و دلایل انتخاب محور ویژة همایش :

1- آشنایی با تحقیقات جدید در حوزة مطالعات مربوط به هزار سال حماسه‌سرایی در ایران.

2- بزرگداشت مقام فردوسی و بررسی نقش شاهکار بزرگ او به عنوان پیش‌نمونه و پیش‌متن یکی از مهم‌ترین انواع شعر کلاسیک فارسی.

3- بررسی علل عدم اقبال عام به حماسه‌های پس از شاهنامه‌ و شناخت مخاطبان خاص آثار و ادوار اوج و فرود گرایش شاعران به حوزة ادب حماسی و بسترهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن.

4- آسیب شناسی تحقیقات انجام شده درباره حماسه‌سرایی در ایران و علل قلّت تحقیقات در این قلمرو و بررسی راهکارهای افزایش و تعمیق سطح علمی مطالعات.

5- بررسی راهکارهای ترغیب جامعه برای استفاده موثر از انواع آثار حماسی در عرصه های اجتماعی- فرهنگی.

6- تشویق و ترغیب پژوهشگران به محدود نکردن مطالعات خود در متن شاهنامه‌ و گفتگو و تبادل نظر شاهنامه‌پژوهان و دوستداران شاهنامه‌ در این زمینه.

محورهای اختصاصی همایش:

-تفاوت انگیزه‌های سرایش شاهنامه، پیش و پس از فردوسی.

-تأثیر شاهنامه‌های پس از فردوسی در شکل­گیری هویت اسلامی- ایرانی و خرده‌هویتهای اقوام مختلف ایرانی.

-جایگاه حماسه‌های شفاهی در خلق حماسه‌های پس از شاهنامه.

-نوع­ شناسی شعر حماسی و تحلیل حماسه‌سرایی در ایران بر مبنای نظریه‌های ژانر.

-خاستگاه­ شناسی تحلیلی و تطبیقی داستانهای قهرمانی پس از شاهنامه و مناسبات بینامتنی این روایات با ادبیات فارسی میانه.

-بررسی تأثیرات و تأثرات میان سطوح طبقاتی مختلف جامعه در قبال شاهنامه‌سرایی و جایگاه این متون در مرام­ شناسی زندگی اجتماعی ایرانیان.

-متن‌شناسی، نسخه‌شناسی و تحلیل حماسه‌های مذهبی، ملی- دینی، تاریخی و بررسی نسبت آنها با نوع غالب حماسة ملی.

-مخاطب شناسی حماسه‌های پس از شاهنامه در طول تاریخ.

-ظرفیتهای مضمونی و زبانی و عاطفی حماسه‌های پس از شاهنامه و بررسی مؤلفه‌های سبکی این متون.

در ایجاد توده مخاطبان.

-شاهنامه و جایگاه آن در نظام طبقاتی جامعة ایرانی؛ در دو ردة نخبة فرهنگی- اقتصادی و بدنة اجتماع.

-حماسه‌های پس از شاهنامه و فرهنگ شفاهی ایران.

-جایگاه کلیدی تشیع در شکل گرفتن حماسه‌های پس از شاهنامه و به ویژه حماسه های دینی پس از شاهنامه.

-بررسی سیر تکوین و خصوصیات شاخه­های مستقلی از هنر چون نقالی و پرده­ خوانی و طومار نویسی حماسی که در تعامل فعال مخاطبان با شاهنامة فردوسی به وجود آمده است.

-بررسی رابطة حماسه و مخاطب در سطح نظری و معرفی نظریات.

-شناخت چگونگی بازآفرینی روایات حماسی در هنر مدرن.

‌-ب‍رخ‍وان‍ی­ها و اج‍راهای‌ زن‍ده‌ و خیابانی روایات حماسی در جامعة ایرانی.

-ظرفیتهای شاهنامه در خلق مخاطبان جهانی از قوّه تا فعل.

-شاهنامه در موزه ها و گالری­های جهان.

-شاهنامه و جهانی شدن فرهنگ و نقش آن در عصر اطلاعات.

محورهای عام همایش:

شاهنامه‌ پژوهی، متن شناسی، روایت شناسی و تحلیل محتوا.

شاهنامة فردوسی و فردوسی شناسی.

شاهنامة فردوسی و مطالعات بلاغی، دستوری و زیبایی شناختی.

شاهنامه‌ پژوهی و ادبیات تطبیقی.

شاهنامه‌ پژوهی و مطالعات اساطیری.

*شاهنامه و رویکردهای نوین فرهنگی

*بررسی شاهنامة فردوسی با استفاده از نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی.

کشف و تحلیل جنبه‌های زبانی، ‌ادبی و اساطیری در شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی، سبک شناسی و نقش آن در تطور گونه های ادب فارسی.

شاهنامة فردوسی، ادبیات شفاهی و افسانه‌های کهن.

ایجاد ارتباط متقابل و تلفیقی میان شاهنامه‌ پژوهی و دانشهای مختلف.

ارتباط شاهنامة فردوسی با دیگر آثار حماسی فارسی.

تأثیرات و تأثّرات متقابل میان شاهنامة فردوسی و انواع دیگر ادب فارسی.

شاهنامه‌ پژوهی، آسیبها، موانع، راهکارها و شاخه های مختلف.

شاهنامة فردوسی، آثار حماسی و افسانه‌های کهن.

سنتها، جشنها و آیینهای کهن و متون حماسی و اساطیری.

زبانهای باستانی و شاهنامة فردوسی.

شیوه‌ها و سنتهای روایت‌گری و نقّالی شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی و ادبیات نمایشی.

شاهنامة فردوسی و بازتابهای سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ.

• بررسی تأثیرات شاهنامة فردوسی بر شاخه ­های گوناگون هنر و فرهنگ ایرانی.

شاهنامة فردوسی و نسخه شناسی و تصحیح متون.

ایران‌شناسی و شاهنامة فردوسی.

شاهنامة فردوسی، هویت فرهنگی و ادبیات حماسی.

تنوع جغرافیایی، پراکندگی های قومی و آثار حماسی.

ادبیات حماسی و نقد ادبی.

شاهنامة فردوسی و ادبیات معاصر.

• کارکرد شاهنامة فردوسی در وحدت ملی ایران.

• جایگاه شاهنامة فردوسی در تبیین هویت تاریخی ملی و مذهبی ایرانیان.

• نقش شاهنامة فردوسی در رشد و بالندگی زبان فارسی.

شاهنامة فردوسی و خرده فرهنگها، آیین ها، گویش ها و ادبیات بومی و اقلیمی ایران.

شاهنامة فردوسی و زندگی اجتماعی امروز.

• جایگاه شاهنامة فردوسی در فراسوی مرزهای ایران.

تأثیر فرهنگی شاهنامه در طول تاریخ، بر شاخه‌های مختلف هنر ایرانی، چون: شعر، نگارگری، موسیقی، نمایش، پیکرتراشی و داستان ­نویسی.

از نویسندگانی که مقالات آنها برای ارائه پذیرفته شود، برای شرکت در همایش دعوت خواهد شد.

ضوابط مقالات ارسالی: - رعایت موازین علمی _ پژوهشی در مقاله ( چکیده، مقدمه، پیشینه ، متن، نتیجه گیری، ارجاعات، فهرست منابع و مآخذ ، تصاویر)

- چکیده و اصل مقاله باید با رعایت اصول نگارش مجلات دانشگاهی و رسم الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با نرم‌افزار word/2003 و پس از آن آماده شده باشد. مقاله صرفاً از طریق ایمیل و به صورت کامل (چکیده و متن کامل مقاله) ارسال گردد.

- حجم مقاله نباید بیشتر از 8000 کلمه باشد. - تصاویر مقاله جدا از متن مقاله با کیفیت مطلوب ارائه گردد. - مقاله قبلا به هیچ همایش یا مجله‌ای ارائه نشده باشد. - دبیرخانة همایش در انتخاب و ویرایش مقاله­های ارسالی مختار است. - مقاله­های پذیرفته شده به صورت: ارائه و چاپ و یا منحصراً برای چاپ پذیرفته می شوند.

دبیر علمی همایش: دکتر محمد جعفر یاحقی

تقویم همایش:

زمان برگزاری: 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 1395.

آخرین مهلت فرستادن مقاله: 20 اسفند ماه 94

نشانی و پایگاه الکترونیکی ارسال مقالات

نشانی دبیرخانه: 

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قطب علمی فردوسی و شاهنامه، کد پستی9177948883

تلفن دبیرخانه: 

38806733-051

ایمیل: 

epic.study92@um.ac.ir