به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند ده سالگی این تارنگار - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1397

شنبه شانزدهم شهریور ماه  1387 ، نخستین نوشتار این تارنگار نگاشته شد، در این سال ها دگرگونی هایی گسترده در زندگی ام رخ داد، و همچنان خود را در راه چالشها و تنگنا برای آینده ای بهتر از امروز ، می بینم. نوشتار آغازین را امروز، از پس  ده سال بازانگاری می کنم.

هر که آمد بار خود را بست و رفت.
ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب.
زآن چه حاصل،جز دروغ و جز دروغ؟
زین چه حاصل،جز فریب و جز فریب؟
باز می گویند: فردای دگر
صبرکن تا دیگری پیدا شود.
کاوه ای پیدا نخواهد شد،امید!
کاشکی اسکندری پیدا شود. 
اردیبهشت 1335  (آخر شاهنامه؛ 26 )