به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد پی افگندم از نظم کاخی بلند کز باد و باران نیابد گزند مجموعه مقاله‌های همایش مخاطب‌شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی - پـــــــور تــــــوس
X
تبلیغات
زولا